Poznajemy świat poprzez doświadczenia

Zasada ta jest rozwinięciem myśli Konfucjusza , a jednoczenie naszej misji – „Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zro­zumiem”. W przedszkolu są prowadzone warsztaty dla Dzieci z różnych dziedzin i aktywności i dzięki tej różnorodności Twoje Dziecko będzie uczyło się poprzez zabawę i doświadczenia. Taka koncepcja umożliwi i Dziecku i kadrze przedszkola znalezienia talentów i silnych stron Twojego Dziecka, bo każde dziecko ma talenty.

Pozwalamy popełniać błędy

Ludzie uczą się na błędach i dzięki nim rozwijają się. Dzięki takiemu podejściu Twoje Dziecko zyska ODWAGĘ również i w dorosłym życiu.

Pewność siebie wzmacniamy 

poprzez akceptację Dziecka. Oceniamy tylko zachowanie. Wzmacniamy dzięki temu indywidualne poczucie pewności siebie oraz poczucie własnej wartości.

Poszukujemy indywidualnych talentów Dziecka

Każde Dziecko ma talenty, trzeba tylko umiejętnie do tego podejść by je zdiagnozować i rozwijać.

Poczucie bezpieczeństwa pielęgnujemy

Kiedy Dziecko ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa, całą swoją energię może kierować na rozwijanie swych talentów i na uczenie się. Dlatego poczucie bezpieczeństwa Twojego Dziecka jest dla nas tak istotne.

Poznajemy różne dziedziny/umiejętności

Dzięki temu, że Twoje Dziecko będzie miało możliwość brać udział w różnych aktywnościach, będzie zbierało nowe doświadczenia i będzie szybciej i lepiej rozwijało się oraz uczyło.

Promujemy Ekologię

Ekologia w rozumieniu dbania o środowisko, w tym, że nasza kuchnia serwuje ekologiczne potrawy oraz to, że pilnujemy ekologii każdego Dziecko – nie robimy nic wbrew jego woli.

 

Filozofię stworzyła i opracowała na podstawie doświadczenia, wiedzy psychologiczno – rozwojowej i książek: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały” oraz „Rodzeństwo bez rywalizacji…”, A. Faber oraz  El. Mazlish, Justyna Kwiatkowska, trener i coach.

Powyższe zasady są wdrożone do programu „Mały Kopernik” i są stosowane przez kadrę i wychowawców. Ponadto, kadra przedszkola regularnie uczestniczy w cyklach warsztatowo – szkoleniowych, które mają na celu rozwijanie kompetencji i umiejętności w ramach powyższej filozofii.