„Dobry wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie a wznowi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”

Janusz Korczak