Przedszkole Małego Kopernika, na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych gminy Ząbki, rozpoczeło swoją działalność od września 2013 roku.

Jesteśmy dwujęzycznym przedszkolem o profilu naukowo-językowym.

Tworzymy miejsce, gdzie Dzieci będą czuły się idealnie ze względu na powierzchnię dostosowaną do ich potrzeb, jak i prawidłowy rozwój – dzięki kadrze sprawującej opiekę nad naszymi Przedszkolakami.

Stworzyliśmy filozofię 8P, która wyznacza nam kierunek, w którym chcemy podążać. Taka koncepcja umożliwi zarówno Dziecku, jak i kadrze placówki odnaleźć talenty i silne strony naszych Podopiecznych, bo każde Dziecko ma talenty!

Oceniamy tylko zachowanie. Wzmacniamy dzięki temu indywidualne poczucie własnej wartości i pewności siebie. Sposób, w jaki komunikujemy się z Dziećmi jest bardzo ważnym elementem. Stwierdzamy, że nawet najważniejszym, dlatego stawiamy nacisk na wzajemną komunikację – każdą sytuację można rozwiązać w dwojaki sposób, a efekty są różne.

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim opisem sytuacji jak można rozmawiać z Dzieckiem na dwa różne sposoby (zaczerpnięte z książki” Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” A.Faber i E.Mazlish).

 

jakrozmawiac